Hem

Olika sparformer – vad innebär de?

Det finns flera olika sparformer att välja mellan, men det är inte alltid lätt att förstå vilken som passar bäst för de behov man själv har.

Att bestämma sig för vilken sparform man ska välja handlar framför allt om att ställa sig själv ett antal frågor. Vissa sparformer har högre risk än andra, vissa kräver en del arbete, och högre ränta är ofta förknippat med att man binder upp pengarna för en viss tid. Valet av sparande är alltså förknippat med följande frågeställningar:

Hur länge kan man vara utan pengarna?
Hur stor risk är man villig att ta med pengarna?
Hur mycket tid är man villig att lägga ned på att förvalta sitt sparande?

Rent allmänt kan man säga att ju mindre bekvämt man gör det för sig själv – pengarna uppbundna, hög risk, mycket arbete – desto mer kan pengarna växa. Men det går att få en hyfsad ränta ändå.

De vanligaste sparformerna

Den vanligaste sparformen är troligen vanliga sparkonton hos banker eller andra finansinstitut. Som sparare lånar man ut sina pengar till banken, och som tack för detta får man ränta på pengarna. Denna ränta är låg, men å andra sidan löper man nästan ingen risk. Det finns sparkonton med en ränta på uppemot 2 %, som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det går att spara på ett konto med ännu högre ränta, men det är inte alla bolag som omfattas av garantin.

Obligationer är en sparform som påminner om bankkonton. Här är det staten, en kommun eller ett företag som lånar pengarna, och i utbyte får spararen ett skuldebrev. Spararen får även ränta på sina utlånade pengar.

En annan vanlig form av sparande är aktier. En aktie är en andel i ett företag, och om företaget går bra ökar andelens värde, vilket gör att man kan sälja den för mer pengar än vad man köpte den för. Vissa aktier ökar i värde, medan andra minskar. Det kan vara svårt att förutse vilka företag som kommer att gå bra, och därför är risken i aktiesparande ganska hög. Det går även att spara i fonder, som i sin tur köper och säljer aktier. Som fondsparare blir man delägare i fonden, och därmed också i de aktier och värdepapper som fonden köper. Precis som med aktier måste man sälja sitt innehav i fonden för att få ut pengarna.

Scroll to top