Att välja försäkringsbolag

Att vara försäkrad är ett bra skydd mot oförutsedda händelser, som annars kan ha förödande effekt på ens ekonomiska situation. Det finns dock många olika typer av försäkringar, och det är inte alltid lätt att veta vilken man själv behöver. Det är inte heller lätt att välja rätt bland det stora antal försäkringsbolag som finns.

Det finns oseriösa aktörer på försäkringsmarknaden, och därför bör man undersöka de bolag som man funderar på att teckna försäkring hos. Först och främst bör man kontrollera att försäkringsbolaget och försäkringsgivaren är samma företag. Det är nämligen försäkringsgivaren som har det formella ansvaret för försäkringen. Vidare ska försäkringsgivaren ha tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet. Det är Finansinspektionen som utfärdar detta tillstånd, och myndigheten kan också dra in tillståndet om ett försäkringsbolag inte följer reglerna. Det lättaste sättet att kontrollera ett företag är att se om det finns listat på Finansinspektionens webbplats. Kontrollera också att försäkringbolaget har ett organisationsnummer.

Vilka är bäst?

Precis som när det gäller banker ger många försäkringsbolag rabatt till kunder som väljer att samla alla sina försäkringar hos dem. En del bolag har även bankverksamhet, och att lägga både bank och försäkring hos dem kan då ge en ännu större rabatt. Men precis som när det gäller banker är det ändå inte säkert att det erbjudande man får är det bästa på marknaden. Det kan löna sig att sprida försäkringarna mellan flera bolag, framför allt om man är djurägare.

Varje år jämför Svenskt kvalitetsindex svenska försäkringsbolag efter hur nöjda deras kunder är. Denna undersöknings resultat presenteras i november varje år. Det är inte alla typer av försäkringar som jämförs, men bl.a. bil- och sakförsäkringar finns alltid med. Kundnöjdheten presenteras med ett sifferbetyg mellan 1 och 100. Alla försäkringsbolag redovisas dock inte i undersökningens resultat, eftersom vissa har så liten marknadsandel att resultaten av undersökningen inte bedöms vara tillförlitliga för deras del. Resultaten av förra årets undersökning finns att läsa här.

Scroll to top