Lös oförutsedda utgifter och otrygg ekonomi

Många känner sig otrygg i sin ekonomi och klarar sällan av oförutsedda utgifter. Det gäller att försöka trygga upp din ekonomi och se till så att det finns en buffert som täcker kostnader ifall oturen är framme. Precis det får du tips kring här.

När det kommer till ekonomi gäller det att tänka långsiktigt och i små steg för att få till en lösning som passar för dig. Men ibland när det kommer till oförutsedda utgifter kan det vara bra att ha en snabb ösning. Om du inte har en tillräcklig buffert kan lån från https://www.konsumentiq.se/snabblan vara något som kan lösa din situation för tillfället, för att du ska kunna komma på fötter och satsa på en mer långsiktig lösning.

Många har otrygg ekonomi

Tyvärr är det så att många har en otrygg ekonomi. På MyNewsdesk kan man läsa om en undersökning som visar på att var femte kvinna känner sig otrygg med sin privatekonomi, och när det kommer till män är det en av sju som känner så. Det är alltså 18 procent av kvinnorna som deltagit i undersökningen som känner så, och fyra procent färre män. Det som är vanligt förekommande är att man känner sig otrygg med vad som skulle ske med ekonomin vid en eventuell separation, eller att man känner att man inte har full kontroll över situationen.

Står utan ekonomisk buffert

Ett annat problem när det kommer till privatekonomi är att många saknar en buffert. Värst här är det också för kvinnor, där var tionde kvinna uppger att de inte har sparpengar som de kommer åt om det skulle krisa, skriver Aftonbladet i en artikel. Detta och känslan av att ha en otrygg ekonomi överlag beror förmodligen ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män, som idag år 2018 tyvärr är vanligt.

Kontroll över utgifter

För att förbättra sin situation behöver man ta kontroll över sina utgifter. Följande tips för att få mer långsiktig reson på ekonomin är följande, taget från en artikel i Expressen:

  • Dra ner på matkostnader genom planerade handlingar och matlåda.
  • Sammanställ försäkringar och lägg till/ta bort.
  • Se över ån och bolån, vad kan du göra där?
  • Jämför olika elavtal och abonnemang. Byt om du hittar något billigare erbjudande.
  • Cykla gå och åk kommunalt i den uträckning du kan, ställ bilen.
  • Skippa småutgifter som take away kaffe och godis.
  • Gör en månatlig tydlig budget, och håll dig till den.
  • Spara till en buffert av pengarna du sparar in.
Scroll to top