Svenskarnas lån rekordhöga

Svenskarnas lån blir allt större, även om regeringen och bankerna försökt stoppa upp lånande med amorteringskrav. Bolånen är den typ av lån som ökar allra mest.

låna-pengar-köp

I Svenska Dagbladet kan man läsa att svenskarna fortsätter att ta bolån trots att man i somras införde amorteringskrav. De här kraven infördes för att bromsa utvecklingen med stigande bolån och visserligen har ökningstakten dämpats lite sedan dess men den är fortfarande hög. Banker och experter hoppas på att man kan få ner skuldtillväxten till 4-5 procent eftersom det är i den takten man bedömer att hushållens ekonomi utvecklas.

Skrotat seniorlånen

När det gäller andra typer av lån så ökar dessa inte riktigt i samma takt. Exempelvis tar allt färre så kallade snabblån. När det kommer till lånetyper som seniorlån, har man till och med valt att skrota dem. På Privata Affärer kan man läsa att den sista stora banken har valt att sluta ge seniorlån till äldre personer med lågt belånade bostäder. Varför man inte har kvar den här lånetypen beror på att den blivit omdiskuterad på grund av komplexa upplägg och lånekostnader som är betydligt högre än för vanliga lån.

Höga krav

Att ta så kallade kreditlån och blancolån är dock fortfarande populärt och det kan man bland annat göra hos Flexlimit. Den som vill ta ett sådant här typ av lån har oftast inte lika många krav på sig som den som ska ta ett bolån har. Den som vill ta bolån måste ha en kontantinsats och även betala ränta.

”Bankerna är stränga och de senaste åren har även politikerna drivit fram nya regler för bolån.” Läs mer.

Scroll to top