Viktigt att veta om bolån

De flesta människor kommer någon gång i sitt liv att fatta vad som troligtvis är ett av de största ekonomiska besluten av alla; att ta ett bolån. Det finns en hel del att tänka på innan du fattar det beslutet, och det handlar inte enbart om du har råd att betala av ränta och amorteringar.

Husmodell med fastighetsmäklare och kund diskuterar för kontrakt att köpa hus, försäkring eller lån fastigheter bakgrund.Först och främst behöver du se till att du har pengar nog till en kontantinsats. I skrivande stund är kravet 15% av köpebeloppet och i vissa fall kan det vara möjligt att låna till detta, men då behöver du vara medveten om att banken tar hänsyn till denna skuld när de beräknar om de kan bevilja ett bolån. Du måste även vara beredd på att betala för en eventuell besiktning, pantbrev och lagfart. En besktning kan kosta olika mycket beroende på vem du anlitar och hur stort objekt du ska köpa. I skrivande stund är kostnaden för pantbrev 2 % av lånebeloppet och en lagfart kostar 1,5 % av köpebeloppet plus 825 kronor. De saker du behöver tänka på innan du köper bostad är:

  • Kontantinsats
  • Besiktning
  • Pantbrev
  • Lagfart

Vad händer sen?

När du väl har tagit ett lån finns det självklart saker att tänka på också. När det gäller själva avbetalningen är räntekostnaden och amorteringen det som styr vilken månadskostnad lånet kommer att ha. Enligt gällande regelverk finns det skärpta amorteringskrav om lånebeloppet överstiger 4,5 årslön för lånetagaren. Det innebär att du måste amortera ytterligare 1% per år utöver de vanliga amorteringskraven.

De vanliga amorteringskraven säger att lån över 75% av köpekostnaden måste amorteras med 2% per år, därefter gäller 1% per år ner till totalt 50%. När lånebeloppet är 50% eller lägre är det inte längre något amorteringskrav utan då kan du helt enkelt välja att enbart betala räntan. Nackdelen med att välja detta är att lånet då står still och månadskostnaden är helt utlämnad till vad räntenivåerna ligger på. Fördelen är dock att månadskostnaden i stort hålls nere väldigt mycket eftersom du inte längre behöver amortera någonting på lånet.

Kortfattat kan du säga att det finns väldigt mycket att tänka på och ta hänsyn till när det gäller bolån och amorteringar, men för de allra flesta är det ett väl övervägt beslut att köpa en bostad och inga utgifter kommer som en direkt chock.

Scroll to top