Vikten av att ha en sparbuffert

De flesta av oss vet förmodligen hur pengar och kostnader kan skena iväg helt oförutsett trots att man suttit i timmar och plitat med sin budget och varit alldeles säker på att slantarna kommer att räcka. Pengar växer inte på träd, som man brukar säga, och tyvärr är detta något man får erfara mer än en gång i livet. Då är det viktigt att ha en sparbuffert.

 

Att sätta undan en mindre summa varje månad, gör oförutsedda kostnader betydligt lättare att handskas med. Det behöver inte vara något stort belopp, kanske en hundralapp räcker gott och väl då de flesta samtidigt också har andra utgifter och lån/krediter att betala av på. Men tacksamheten mot sig själv att kunna lösa plötsliga ekonomiska bekymmer är guld värd när plötsliga kostnader dyker upp. I en artikel i Svenska Dagbladet går det till exempel att läsa om hur hälften av hushållen har otrygg ekonomi.

 

Minska din stress med en buffert

Att brist på pengar kan orsaka mer än bara enkelt huvudbry är många förmodligen medvetna om. Man kan åka på kravbrev, Kronofogden eller hamna i en allmänt pinsam situation. Tyvärr har många svenskar en relativt osäker ekonomi</a> som borde ses över bättre. Det är därför mycket viktigt att kunna sätta undan en småsumma när man kan för att förhindra att dessa situationer uppkommer. Exempel är att öppna ett sparkonto, investera i ett investeringssparkonto eller något annat när pengar relativt snabbt kan komma att behövas. Se dock till att inte välja en metod där dina pengar är låsta en viss tid såsom kapitalförsäkring o.s.v. Man kan i vissa fall ta ut summor men då tar banken eller institutet ut en avgift först som inte alltid är så billig.

 

Tänk också på att krediter och lån som exempelvis sms-lån ska betalas av mycket snabbt och till hög ränta så att ta ett impulsivt lån utan att tänka sig för kan spä på olyckorna ännu mer. Det allra bästa sättet är att hålla en något sånär bra koll på sin ekonomi och spara till en buffert som får fungera som räddare i nöden och täcka oanade utgifter.

 

Scroll to top