Så mycket bör du spara

För att känna trygghet i livet är det viktigt att man även har en ekonomisk trygghet, och det har man genom att hålla koll på sin ekonomi samt att man har en buffert att plocka ifrån. Men det är inte alltid det enklaste att veta hur man ska tänka.

betalar med svenska kronorNär det kommer till livet så är ett som är säkert att det inte går att planera varje litet steg man tar, utan man är med om vackra toppar men kan även hamna i djupa dalar som det gäller att ta sig upp ur. Genom att ha en bra och stabil buffert är det enklare att ta sig upp och att komma på fötterna igen. Vi har tidigare skrivit om att man kan ta snabba lån för att bli av med en skuld eller täcka en oförutsedd utgift, vilket är kanon att det finns att tillgå, men självfallet är det bäst och tryggast att man har en stabil ekonomi där man har ett konto där man kan ta ifrån. Och, som sagt då är det mycket beroende på hur ens hushåll ser ut som man behöver spara, men tidningen Vlt.se ger ändå några bra råd att tänka på.

Utgå från sin egen situation

Som det går att läsa i artikeln så är sparandet en självklarhet och något som alla borde ägna mer uppmärksamhet åt. Vad de mer skriver i texten och hänvisar till en bankman är att man ska välja att spara 10 % av sin lön varje månad. Som buffert ska man även ha ungefär två månadslöner. Men, sedan är det otroligt viktigt att tänka på hur sin egen boendesituation ser ut: har man bil och även barn så är det fler utgifter och även fler saker som kan komma att kosta pengar. Så, en buffert på runt 50 000 borde för alla vara en självklarhet och sedan är det såklart bättre att ha mer, men det gäller inte att bli dumsnål och med det sluta leva. En buffert ska man ha för att man faktiskt ska kunna leva.

Scroll to top